Audierea Publicǎ "Lupta împotriva evaziunii fiscale -FATCA, un pas înainte înspre schimbul automat de informaţii?"


Theodor Stolojan a  participat la Audierea Publicǎ Lupta împotriva evaziunii fiscale -FATCA, un pas înainte înspre schimbul automat de informaţii? din data de 28 Mai la Brussels.  

 

La dezbatere au mai participat şi Robert Stack, Reprezentant din partea Trezoreriei  SUA;  Pascal Saint Amans, Directorul Centrului pentru Politica de Taxare şi Amdinistraţie, OECD ; Philip Kermode, Director la DG TAXUD Comisia Europeanǎ; Marie Rosvall, Preşedintele Comitetului Fiscal, Federaţia Bancarǎ Europeanǎ.

 

Problema dezbǎtutǎ:

În UE se estimează că, în urma fraudei și evaziunii fiscale, a evitării plății impozitelor și a planificării fiscale agresive, se pierd în fiecare an venituri fiscale potențiale având o valoare scandaloasă de 1 000 de miliarde EUR, reprezentând un cost aproximativ de 2 000 EUR pentru fiecare cetățean european în fiecare an, fără a fi luate măsuri corespunzătoare ca răspuns la această situație.

 

Soluţia gǎsitǎ :

1. O abordare comună în ceea ce privește paradisurile fiscale

2. Comisia și statele membre să sublinieze în mod consecvent pe scena internațională importanța extremă a consolidării cooperării privind lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale, a evitării plății impozitelor, a planificării fiscale agresive și a paradisurilor fiscale.

UE ar trebui să convingă și să asiste, dacă este cazul, țările terțe să-și consolideze și îmbunătățească sistemele de colectare a impozitelor prin adoptarea principiilor privind transparența, schimbul automat de informații și abolirea măsurilor fiscale prejudiciabile; încurajează Comisia și Consiliul să îmbunătățească asistența tehnică și eforturile vizând consolidarea capacităților în țările în curs de dezvoltare.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar