Situațiile financiare și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități - Obligațiile de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată


INREGISTRARE VIDEO

Criza financiară şi economică ne-a atras atenţia şi asupra sistemului de raportare financiară şi nu mă voi referi la acele companii sau guverne care, cu bună ştiinţă, au manipulat raportările financiare. Mă refer la slăbiciunile care există în sistemul de standarde internaţionale de raportare financiară. Doresc aici să salut iniţiativa comisarului Barnier, care a numit un consilier special pentru a examina calitatea procesului de adaptare, de adoptare în Uniunea Europeană a standardelor internaţionale de raportare financiară şi aşteptăm cu interes rezultatele muncii acestui consilier.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar