Integrarea migranţilor, efectele sale asupra pieţei muncii şi dimensiunea externă a coordonării securității sociale


INREGISTRARE VIDEO

în numele Grupului PPE.  Domnule președinte, aș dori să mulțumesc raportorului, doamnei Hirsch, și tuturor raportorilor in umbrã care au lucrat la acest raport. Astăzi știm două lucruri foarte bine: Uniunea are nevoie de stabilitate, creștere și locuri de muncă, dar Uniunea este, de asemenea se confruntã cu îmbătrânirea și are nevoie de imigranți. Avem nevoie de cele mai mari talente de pretutindeni pentru a impulsiona cercetarea noastră , inovație și competitivitate. Dacă avem nevoie de imigranți, avem nevoie și de o politică de imigrare coerentă în concordanță cu alte politici europene. Primul nostru obiectiv este integrarea imigranților. Pilonii principali ai acestei integrări  sunt :accesul imigranţilor la programe de educație și de sănătate, și conduţii egale pentru obținerea de locuri de muncă.

Există câteva aspecte pe care vreau sã le ridic în ceea ce privește raportul. În primul rând, trebuie sǎ existe o convergență între directiva pentru lucrǎtorii detaşaţi, politica de imigrare a solicitanţilor de azil şi subiectul de față. Atâta timp cât  revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor este încă în discuție,  nu trebuie sǎ cerem acum modificări legislative cu privire la egalitatea de remunerare pentru aceeași muncă. Aceast Parlament  încă deliberează pentru revizuirea acestei directive. În plus, trebuie să ia în considerare costurile și beneficiile unei legături între imigrație și azil, care prezentate şi de raportul Hirsch. Noi sprijinim un mediu echitabil și competitiv. Cu toate acestea, nu putem uita clauza comunitare existente, precum și cerințele existente pentru barierele tranzitorii impuse lucrătorilor europeni.

În al doilea rând, imigrația a migranților trebuie să fie graduală, pentru a fi eficientă și pentru a contracara efectelor negative. Nu sunt de acord că migranții care sosesc într-o țară gazdă ar trebui să beneficieze de toate drepturi ca un cetățean al acelei ţǎri de la bun început.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar