Piețele instrumentelor financiare și abrogarea Directivei 2004/39/CE (reformare) - Pieţele instrumentelor financiare şi modificarea regulamentului EMIR privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartitele centrale şi registrele de tranzacţii


INREGISTRARE VIDEO

în numele grupului PPE . – În primul rând doresc să-l felicit pe domnul Markus Ferber pentru cele două rapoarte supuse dezbaterii astăzi. Prin munca deosebită a raportorului, aceste două rapoarte au fost susţinute de către toţi membrii Comisiei pentru afaceri economice şi monetare.

Îmi exprim speranţa că şi plenul Parlamentului European va vota cu o largă majoritate aceste două rapoarte. Îmi exprim această speranţă deoarece cele două reglementări europene vin să acopere golurile de reglementare pe pieţele pe care se tranzacţionează instrumente financiare complexe, ca, de exemplu, instrumentele financiare derivate.

Doresc să subliniez că în ţara mea, în România, a izbucnit recent un mare scandal, provocat exact de tranzacţiile efectuate cu instrumente financiare şi pe pieţe lipsite de transparenţă, nesupuse supravegherii autorităţilor. Aceste tranzacţii au provocat pierderi investitorilor şi au afectat serios credibilitatea bursei româneşti şi autorităţii de supraveghere, deşi tranzacţiile respective nu erau supuse supravegherii şi nu au avut legătură cu bursa din România.

Mai mult, investitorii au posibilităţi extrem de limitate de a acţiona în justiţie persoanele care au executat aceste tranzacţii, în cazurile în care au încălcat mandatul încredinţat de către investitori. Iată de ce voi vota pentru cele două rapoarte, astfel încât pieţele instrumentelor extrabursiere, dar şi alte platforme de tranzacţionare a instrumentelor financiare, nesupuse reglementării şi supravegherii, să devină transparente, să protejeze interesele investitorilor şi să intre sub supravegherea autorităţilor de profil.

(Vorbitorul a acceptat să răspundă unei întrebări adresate în urma ridicării cartonaşului albastru, în conformitate cu articolul 149 alineatul (8) din Regulament ).

Rãspuns: Nu sunt sigur cã am înţeles corect întrebarea. Cred cã propunerea de regulament a Comisiei este bunã. Eu o voi susţine în Parlament.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar