Semestrul european


INREGISTRARE VIDEO

Sunt convins că, dintre toate instrumentele şi instituţiile create în urma crizei, semestrul european este, după părerea mea, poate cel mai important şi poate deveni şi cel mai eficient instrument de prevenire şi corectare a dezechilibrelor financiare, bugetare şi economice şi pentru a preveni în viitor o nouă criză. Îmi exprim speranţa că Comisia Europeană va fi la fel de fermă şi asupra modului în care statele membre vor aplica recomandările, pentru că ceea ce noi denumim semestru european, pe fond este un proces continuu, care ţine un an de zile şi se va repeta în fiecare an.

Aş vrea însă să subliniez în cuvântul meu şi un aspect foarte important, care ţine de parlamentele naţionale: rolul parlamentelor naţionale în semestrul european. Doresc să vă spun că, la iniţiativa preşedinţiei daneze, în primăvara acestui an a avut loc o întâlnire a parlamentelor naţionale, care a luat în dezbatere şi rolul acestora în cadrul semestrului european. Am remarcat atunci dorinţa acestor parlamente naţionale de a fi parte a acestui proces. Acum, parlamentele naţionale au posibilitatea să intervină direct în a vedea cum guvernele adoptă măsurile necesare pentru a aplica recomandările făcute în cadrul semestrului european. Şi eu cred că este important să continuăm acest schimb de experienţă între parlamentele naţionale, la iniţiativa Parlamentului European, pentru ca, într-adevăr, ele să simtă că sunt parte directă, responsabilă a acestui proces care reprezintă semestrul european.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar