Tabloul de bord al pieţei interne


INREGISTRARE VIDEO

Doresc să felicit şi eu pe colegul meu, domnul Busuttil, pentru acest raport de iniţiativă.

Piaţa unică este un domeniu despre care toate statele membre, fără excepţie, sunt de acord că este un avantaj al Uniunii Europene pentru a reveni la creşterea economică, pentru a crea locuri de muncă. Cu toate acestea, prima condiţie pentru buna funcţionare a pieţei unice este ca toate statele membre să transpună în legislaţiile naţionale regulile europene; or aici, din păcate, cu toate că s-au făcut progrese, avem încă state membre care întârzie această transpunere.

A doua condiţie este de a avea o bună calitate a transpunerii normelor europene în legislaţiile naţionale - şi aici trebuie să subliniez că ne lovim de primul obstacol chiar în procesul de elaborare a legislaţiei europene.

De câte ori intrăm într-o negociere tripartită Parlamentul European – Consiliu – Comisia Europeană ne izbim de rezistenţa unor state membre în a fi de acord cu elaborarea tabelelor de corespondenţă între prevederile din normele europene şi prevederile din legislaţiile naţionale în care aceste norme sunt transpuse. Aceste tabele de corespondenţă sunt primul pas pentru a asigura o monitorizare competentă a modului în care se respectă calitatea în procesul transpunerii. De aceea cred că trebuie să avem ca regulă ca orice legislaţie europeană să fie însoţită în statele membre de elaborarea acestor tabele de corespondenţă.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar