Cooperarea administrativă în domeniul fiscal


În calitatea sa de raportor al Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, europarlamentarul român Theodor Stolojan a elaborat şi depus, la 1 februarie 2010, un raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte măsuri.

La 8 februarie 2010, cu prilejul dezbaterii în plen a problematicii referitoare la cooperarea administrativă în domeniul fiscal, asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri, aplicarea opţională şi temporară a mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri şi servicii care prezintă risc de fraudă, respectiv promovarea bunei guvernanţe în chestiuni fiscale, Theodor Stolojan a făcut următoarele aprecieri:

"Recenta criză financiară şi economică a demonstrat din plin importanţa majoră a existenţei unor finanţe publice solide şi sustenabile în fiecare stat membru. Statele membre care au o bună guvernanţă a finanţelor publice şi politici fiscale anticiclice au avut capacitatea de a acorda stimulente fiscale, astfel încât economiile să poată depăşi criza.

În acest cadru, ca raportor, apreciez iniţiativa Comisiei Europene şi proiectul de directivă a Consiliului privind îmbunătăţirea asistenţei reciproce dintre statele membre în vederea recuperării datoriilor din impozite şi taxe. Această directivă va contribui nu numai la creşterea eficienţei în acest domeniu, al recuperării datoriilor, dar va contribui şi la mai buna funcţionalitate a pieţei unice. Doresc să vă spun că, în proiectul de directivă, se îmbunătăţesc radical o serie de aspecte importante ale recuperării datoriilor: schimbul de informaţii dintre autorităţi, modalităţile de urmărire a datoriilor şi feedbackul care este necesar Comisiei Europene pentru a monitoriza o activitate în continuă creştere ca număr de cazuri între statele membre.

Au fost elaborate amendamente şi doresc să le mulţumesc tuturor colegilor care au prezentat aceste amendamente, care au precizat mai bine termenii de aplicare a directivelor."

În acelaşi context, eurodeputatul român a mai făcut următoarea precizare:

"Am ascultat cu atenţie punctele de vedere ale colegilor mei. Am vazut şi reţinerile faţă de schimbul automat de informaţii. Am convingerea, însă, că în faţa fiecărui cetăţean european care îşi plăteşte în mod corect impozitele şi taxele, noi, aici, la nivelul insitituţiilor europene, trebuie să arătăm că suntem hotărâţi să luăm toate măsurile pentru a minimaliza evaziunea fiscală şi pentru a face ca hotărârile pentru recuperarea datoriilor din impozite şi taxe să poată realmente fi executate, indiferent de statul membru în care se află debitorul."

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar