Viitorul taxei pe valoarea adăugată


INREGISTRARE VIDEO

Criza a făcut ca multe state membre să mărească cotele de TVA, astfel încât acesta a devenit un venit şi mai important al bugetelor statelor membre. În fiecare an, ori de câte ori discut cu studenţii mei circuitele informaţionale şi cele reale generate de regimul european al TVA, urmează întotdeauna dezbateri aprinse despre complexitatea, povara şi evaziunea pe care acest regim european al TVA-ului le favorizează. De aceea, susţin foarte mult propunerile din raportul domnului Casa, colegul meu, care vizează reducerea şi eliminarea, pe cât posibil de către fiecare stat membru, a excepţiilor, scutirilor şi cotelor de TVA reduse, care nu fac decât să mărească complexitatea şi povara administrativă a acestui impozit.

Evident că susţin măsurile care reduc formalităţile birocratice cerute de aplicarea acestui regim. Am însă reţineri serioase vizavi de propunerile privind scutirea generală a activităţilor organizaţiilor neguvernamentale non-profit, deoarece, în multe cazuri, şi nu doresc să dau exemple acum, aceste organizaţii nu fac decât să acopere evaziunea fiscală generată de unele activităţi ale lor.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar