Supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar


INREGISTRARE VIDEO

Mulţumesc doamnǎ preşedintǎ, aş dori în primul rând sǎ îmi exprim recunoştinţa faţa de raportorii din umbrǎ  şi raportorii pentru avize, sǎ mulţumesc colegilor care au contribuit la acest raport. Vreau sǎ  mulţumesc Consiliului şi Comisiei pentru colaborarea fructuoasǎ din timpul trialogurilor conduse de doamna Sharon Bowles şi domnului van Es, consilierul nostru din comisia pentru afaceri economice şi monetare pentru sprijinul sǎu.

 

La nivelul conglomeratelor financiare existǎ riscuri potenţiale care ţin de complexitatea gestiunii de concentrare, de conflicte de interese şi de alte tipuri de riscuri de grup unde existǎ licenţe diferite pentru servicii financiare diferite, licenţe ce se combinǎ. Aşadar conglomerate financiare trebuie supuse unei supravegheri suplimentare, consolidate la nivel de grup.

 

Comisia intenţioneazǎ sǎ îmbunǎtǎţeascǎ legislaţia europeanǎ privind supravegherea suplimentarǎ în doi paşi: primul vizeazǎ chestiunile cele mai urgente prin modificarea directivelor actuale şi prin actualizarea mai multor directive sectoriale. Pasul al doilea va fi fǎcut probabil în 2012 prin prezentarea unor propuneri de noi directive pentru supravegherea suplimentarǎ a conglomeratelor financiare bazatǎ oe o dezbatere mai fundamentalǎ pe marginea acestei chestiuni.

 

Prin eforturile noastre unite ale Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei am ajuns la un bun consens privind modul în care trebuie sǎ modificǎm directivele actuale în acest prim pas. Propunerile noastre se referǎ la urmǎtoarele: definirea şi incluziunea holdingurilor financiare mixte în aceastǎ supraveghere, inclusiv fondurile de investiţii alternative , introducerea posibilitǎţii de teste de rezistenţǎ la nivelul fiecǎrui conglomerat financiar, asigurarea prin noile autoritǎţi europene a unor noi orietǎri pentru supraveherea conglomeratelor financiare prin Comitetul mixt. Deasemenea, modificarea directivei Solvabilitate II şi îmbunǎtǎţirea transparenţei activitǎţii de supraveghere.

 

Luând în considerare cel de-al doilea pas raportul nostru include şi o clauzǎ de revizuire. Solicitǎm Comisiei sǎ ia în considerare posibilitatea de a include în acest cadru suplimentar de supraveghere privind entitǎţile nereglementate  mai ales socieţǎţile create cu un scop precis, mai ales cele care sunt deţinute de  holdinguri mai mari care aveau activitǎţi în sectorul bancar, în sectorul investiţiilor financiare şi sectorul asigurǎrilor. Acestea sunt relevante pentru piaţa internǎ posibilitatea de a introduce texte de rezistenţǎ obligatorii la nivelul grupului este de asemenea foarte importantǎ.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar