Prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice - Aplicarea procedurii de deficit excesiv - Cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre - Supravegherea bugetară în zona euro - Consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și sup


INREGISTRARE VIDEO

Mâine voi vota pachetul legislativ privind guvernanța economică europeană și doresc și eu să mulțumesc în mod deosebit raportorilor, Președinției ungare și Comisiei pentru eforturile într-adevăr deosebite ca să se ajungă la cristalizarea acestui pachet legislativ.

Acest pachet privind guvernanța economică europeană trebuie privit în conexiune cu celălalt pachet legislativ, care a fost deja adoptat, privind sectorul financiar, inclusiv arhitectura europeană de supraveghere financiară. Sunt convins că, prin aplicarea eficientă a acestei legislații, niciun alt stat membru nu se va mai afla dezarmat în fața unei viitoare crize și vom putea preveni și corecta dezechilibre fiscale, dezechilibre economice, și aceasta este una din cele mai bune garanții pentru creșterea economică și locuri de muncă.

Îmi exprim însă îngrijorarea că instituțiile europene nu doresc să recunoască o realitate economică cu care ne confruntăm astăzi, și anume un stat membru care are o datorie pe care nu o mai poate plăti nu poate fi ajutat adăugând o nouă datorie la cea existentă, și chiar cu costuri mai mari. Experiența ne arată și bunul simț ne spune că soluția este ca țara debitoare să își pună casa în ordine, iar creditorii să înțeleagă că datoria de plătit trebuie pusă în concordanță cu capacitatea reală de plată a țării respective. Dacă nu vom proceda astfel, nu vom economisi timp ci, dimpotrivă, vom pierde timp și problema va deveni mai gravă.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar