Investiţia în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, durabilă şi favorabilă incluziunii


în scris . – Pentru prima oară, Parlamentul European prezintă Comisiei Europene şi Consiliului viziunea sa asupra priorităţilor Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Este acum rândul Comisiei Europene ca în propunerea sa legislativă să ţină seama de punctul de vedere al Parlamentului European. Subliniez în mod deosebit menţinerea, ca priorităţi ale viitoarei perioade, a dezvoltării unei agriculturi competitive şi a coeziunii economice şi sociale. De asemenea, parlamentarii au acordat atenţia cuvenită efortului european în direcţia cercetării. Întreaga viziune a Parlamentului European este ancorată în Strategia Europa 2020.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar