Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză anuală a creșterii pentru 2018 - Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii p


Domnule președinte, Europa nu mai constituie o îngrijorare pentru restul lumii în ceea ce privește creșterea economică și reducerea șomajului. Dar, așa cum ați arătat, doamnă comisar, avem încă țări cu dezechilibre excesive și țări în care șomajul la tineri este încă inacceptabil. Mai mult, Europa, trebuie să recunoaștem, a rămas în urmă în ceea ce privește ritmul de creștere a productivității.

De aceea, consider că semestrul european este instrumentul puternic prin care, în mod coordonat la nivelul Uniunii, fiecare stat membru acționează pentru crearea stimulentelor în vederea creșterii productivității și, în general, pentru un standard de viață mai bun.

Consider că în cadrul discuțiilor pe care le vom avea cu privire la viitorul Uniunii, Comisia Europeană și colegii mei din parlament trebuie să venim cu soluții cum să întărim responsabilitatea statelor membre pentru a îndeplini recomandările care se fac în cadrul semestrului european.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar