Cadrul pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată - Cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții


Domnule președinte, într-adevăr, prin acest pachet legislativ cu privire la securitizare facem un pas important în direcția realizării a ceea ce chemăm Uniunea Europeană a piețelor de capital. De ce spun acest lucru? În primul rând, pentru prima dată, introducem reguli comune cu privire la securitizare, nu numai pentru toate statele membre, dar și pentru toate categoriile de activități financiare, fie că este vorba de bănci, asigurări, managementul activelor și alte activități.

În al doilea rând, aceste reguli asigură transparența, standardizarea, dar și protecția necesară în activitatea de convertire a unor active financiare, prin securitizare, în noi produse financiare care sunt oferite investitorilor. În acest sens, al prudenței, subliniez în mod deosebit trei măsuri cuprinse în acest pachet legislativ: reținerea a cel puțin 5 % din risc de către cei care inițiază securitizarea, condiții stricte prin care noile produse financiare, rezultate prin securitizare, pot fi oferite micilor investitori și, în fine, interzicerea operațiunilor de securitizare succesivă pentru același activ financiar. Să nu uităm, criza financiară a început exact în zona securitizării, a exceselor în cadrul economiei SUA.

Mulțumesc raporturilor și Comisiei pentru acest pachet legislativ.

 

Link video: http://www.europarl.europa.eu/plenary/RO/vod.html?mode=unit&vodLanguage=RO&startTime=20171025-18:04:36-083#

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar