Regulamentul privind exceptarea pe categorii a autovehiculelor


INREGISTRARE VIDEO

supleant al autorului . − Dle preşedinte, Comisia pentru afaceri economice şi monetare a adresat această întrebare pentru că a urmărit cu interes procedura de revizuire a Regulamentului de exceptare pe categorii în sectorul autovehiculelor şi situaţia trebuie analizată cu atenţie.

După cum ştiţi, regulamentele de exceptare pe categorii sunt nişte instrumente foarte importante pentru comunitatea de afaceri. Acest regulament a fost adoptat în 2002. La acel moment, Comisia a considerat că pe piaţa europeană a autovehiculelor exista o situaţie de oligopol, cei şase producători principali din Europa deţinând împreună o cotă de piaţă de 75 %. În acest context, Comisia a considerat că sectorul autovehiculelor nu ar trebui să fie adus sub incidenţa Regulamentului general de exceptare pe categorii aplicabil acordurilor verticale şi, prin urmare, a adoptat un regulament specific.

Acest regulament va expira la 31 mai 2010. Comisia consideră acum că pieţele pentru vânzările de autovehicule noi sunt foarte competitive şi că nivelurile de concentrare sunt în scădere. În urma acestei evaluări, Comisia afirmă că nu mai este nevoie de o exceptare specifică pe categorii pentru vânzarea de automobile noi şi vehicule utilitare. Propune adoptarea unui regulament special de exceptare pe categorii doar pentru servicii de reparaţii şi întreţinere, precum şi pentru distribuţia pieselor de schimb.

Parlamentul este preocupat de această reformă. După cum ştiţi, UE se confruntă în prezent cu o criză financiară şi economică acută, iar rata şomajului este ridicată. Industria europeană a automobilelor este un sector-cheie al economiei europene, contribuind la ocuparea forţei de muncă, la inovare şi la competitivitatea întregii economii. Credem că este necesar să stabilim condiţiile generale pentru a-i conferi acestui sector un caracter durabil şi pentru a-i permite să rămână eficient din punct de vedere economic şi ecologic.

De asemenea este necesar să ne asigurăm că întreprinderile mici şi mijlocii de pe această piaţă se bucură de condiţii favorabile. Nu putem uita importanţa IMM-urilor ca furnizori de locuri de muncă şi furnizori de proximitate. Cu toate acestea, mai mulţi distribuitori de autovehicule şi ateliere de reparaţii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la noul cadru de reglementare, afirmând că va duce la o mai mare deteriorare a raportului de forţe dintre producători şi restul lanţului de valori al industriei automobilelor.

Prin urmare, dle comisar Almunia, Comisia pentru afaceri economice şi monetare ar dori să vă întrebe în primul rând care rezultate ale analizei de piaţă au determinat Comisia să concluzioneze că piaţa primară este competitivă în prezent şi că piaţa post-vânzare este încă problematică?

În al doilea rând, cum evaluează Comisia raportul de forţe dintre producătorii de automobile şi distribuitorii de automobile în temeiul noului Regulament de exceptare pe categorii în sectorul autovehiculelor şi în temeiul cadrului legislativ propus? Există jucători cu o poziţie dominantă simplă sau colectivă?

În al treilea rând, cum intenţionează Comisia să monitorizeze evoluţia puterii pieţei pe pieţele primare şi post-vânzare? Ce măsuri are în vedere Comisia în cazul în care condiţiile concurenţiale s-ar înrăutăţi simţitor, în special pe piaţa primară?

În al patrulea rând, care este impactul aşteptat al noului cadru legislativ asupra consumatorilor, în special în ceea ce priveşte preţurile şi condiţiile oferite?

În al cincilea rând, care dintre comentariile primite în timpul consultării de la părţile interesate urmează să fie incluse de Comisie în cadrul legislativ final?

În ultimul rând, Comisia este de acord să ia în considerare propunerea unei legislaţii de armonizare în domeniul distribuţiei, de exemplu prin modificarea Directivei privind coordonarea legislaţiei statelor membre referitoare la agenţii comerciali independenţi, pentru a asigura că toţi distribuitorii de automobile beneficiază de acelaşi nivel ridicat de protecţie contractuală în fiecare stat membru ale UE?

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar