Anul European pentru Dezvoltare - punere în aplicare și urmări


Este de salutat faptul că Fondul European de Dezvoltare, prin care se acordă fonduri pentru dezvoltarea cooperării cu ţările din afara Uniunii Europene, aflate în curs de dezvoltare, reprezintă cea mai importantă contribuţie financiară din rândul economiilor cel mai puţin dezvoltate. Este regretabil că unele State Membre nu îşi îndeplinesc angajamentele asumate în ceea ce priveşte mărimea ajutorului oficial pentru dezvoltare de 0,7% din produsul naţional brut. În acelaşi timp pentru a creşte eficienţa Fondului European de Dezvoltare, este nevoie de o coordonare mai bună şi operativă a tuturor fondurilor, având aceaşi destinaţie: dezvoltarea cooperării cu ţările cel mai puţin dezvoltate. De asemenea, este necesară utilizarea deplină a acestor fonduri şi corelarea obiectivelor finanţate cu strategiile de dezolvtare ale ţărilor în cauză.

 

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar