Rezoluţia instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară


Parlamentul European și Consiliul trebuie să depășească blocajul care a apărut în negocieri,în special în problema mecanismului interguvernamental propus de către Consiliu pentru constituirea fondului unic de rezoluție pentru băncile aflate în dificultăți financiare. În mod firesc, Parlamentul European susține un mecanism bazat pe Tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Este nevoie de un compromis reciproc acceptabil și acesta înseamnă reducerea acțiunii interguvernamentale la minimum posibil.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar