Finalizarea cu succes a negocierilor dintre Parlamentul European, Comisie şi Consiliu privind programul de susţinere financiarǎ a unor activitǎţi din domeniul standardelor internaţionale de raportare financiarǎ şi de audit


Pe data de 3 decembrie s-au finalizat cu succes negociarile cu privire la programul menţionat. Standardele contabile, raportarea financiarǎ şi auditul stau la baza deciziilor de investiţii, acurateţea şi relevanţa acestora fiind vitalǎ pentru o economie sǎnǎtoasǎ. Standardele trebuie concepute ca un limbaj comun. Documentele contabile şi de audit au cunoscut însǎ o serie de modificǎri esenţiale, pieţele financiare internaţionale punându-şi tot mai mult amprenta asupra caracteristicilor informaţiilor contabile. Astfel existǎ opinii cǎ acestea s-ar fi îndepǎrtat de la conceptele modelului european cu privire la prudenţǎ, "imaginea fidelǎ", profitul nerealizat încǎ şi altele.

 

Raportul negociat are în vedere finanţarea adecvatǎ a organizaţiilor ce stabilesc standardele contabile pentru UE şi alte aproximativ 100 de state. În acest scop, prin programul negociat, Comisia Europeanǎ are o responsabilitate sportiǎ în evaluarea standardelor internaţionale de raportare financiarǎ, înainte de preluarea acestora în legislaţia europeanǎ.

 

La finalul negocierilor, comisarul european pentru piaţǎ internǎ şi servicii, Michel Barnier a declarat: "Armonizarea raportǎrii financiare şi regulile de audit la nivel global este esenţialǎ din motive de transparenţǎ, comparabilitatea şi buna funcţionare a pieţelor de capital la nivel mondial şi o piaţǎ integratǎ pentru servicii financiare în UE. Acest acord de reînoire a programului de finanţare al Fundaţiei IFRS, EFRA şi PIOB este un pas foarte important pentru a garanta cǎ aceste organizaţii pot continua sǎ joace un rol important în dezvoltarea standardelor de contabilitate şi de audit şi cǎ interesele UE sunt luate în mod corespunzǎtor în considerare în acest proces.

Aş dori sǎ felicit pe toţi cei care au contribuit la ajungerea la un acrod cu privire la acest dosar important şi urgent, în special Parlamentului European-Raportor Thedor Stolojan- Sharon Bowles, preşedinta comisiei ECON precum şi Preşedinţiei lituaniene."

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar