Programul de acţiune pentru impozitare


 Domnule președinte, domnule comisar, în primul rând doresc să mulțumesc colegilor din Parlamentul European, raportorilor din umbră și celorlalți deputați care au contribuit la definitivarea acestui raport. Doresc, de asemenea, să subliniez colaborarea extrem de bună cu reprezentanții Consiliului și ai Comisiei Europene în cadrul negocierilor pentru ajungerea la un consens asupra conținutului acestui raport, pe care îl vom adopta astăzi. Nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc consilierilor din ECON care mi-au acordat un sprijin calificat pe întregul parcurs al acestui raport.

Programul Fiscalis este cel mai important instrument european pentru întărirea cooperării între autoritățile fiscale dintre statele membre, precum și pentru apărarea, protejarea intereselor financiare ale plătitorilor de impozite, ale guvernelor, ale statelor membre și ale Uniunii. Acest program pentru 2014-2020 prevede o sumă de 223,4 milioane de euro. Programul Fiscalis este focalizat pe două mari obiective: pe de o parte, operarea și îmbunătățirea funcționării sistemului informațional european în domeniul impozitelor și taxelor, inclusiv a schimbului de informații între autoritățile fiscale ale statelor membre și, în al doilea rând, promovarea celor mai bune practici în domeniul administrării sistemelor fiscale, prin schimburi de experiență, pregătirea personalului, întărirea capacității administrative, efectuarea de controale fiscale bilaterale și multilaterale, prin reducerea poverii generate de administrarea impozitelor și taxelor.

Prin munca constructivă a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei Europene, am reușit ca noul program Fiscalis 2014-2020 să reflecte preocuparea majoră a cetățenilor europeni și a guvernelor, respectiv centrarea acestui program pe lupta împotriva evaziunii fiscale, a fraudei fiscale, a planificării fiscale agresive. Este dorința legitimă a cetățenilor europeni ca firme și indivizi să nu folosească avantajele pieței unice pentru a se sustrage de la plata impozitelor și taxelor datorate în statele membre unde aceștia sunt rezidenți fiscali.

Combaterea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale, a planificării fiscale agresive va reprezenta conținutul principal al cooperării cu țări terțe în cadrul programului Fiscalis 2014-2020. Folosesc acest prilej pentru a saluta eforturile făcute de Comisia Europeană pentru încheierea de acorduri de transparență, de schimb de informații cu țări terțe, astfel încât, în statele membre, să putem impozita veniturile obținute în aceste țări terțe de către cetățeni rezidenți în statele membre ale Uniunii Europene.

Pentru ca programul Fiscalis să își atingă obiectivele, vor fi indicatori cantitativi, calitativi pentru monitorizarea programului, evaluarea implementării și a impactului. În fiecare an, Comisia Europeană, împreună cu statele membre, vor elabora un plan de muncă, care va sta la baza implementării anuale a programului.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar