FISCALIS 2014-2020 UN PROGRAM DE ACTIUNE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA OPERĂRII SISTEMELOR DE IMPOZITARE ÎN PERIOADA 2014-2020


Raportul „ UN PROGRAM DE ACTIUNE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA OPERĂRII SISTEMELOR DE IMPOZITARE  ÎN PERIOADA 2014-2020 „  a fost prezentat astăzi în Parlamentul European de cǎtre Stolojan Theodor  în calitate de raportor.

A fost a aprobat astazi în plenul parlametului cu 555 voturi pentru + , 27 împotrivă și 28 de abțineri din totalul de 610 prezenți la vot.

 

Discursul rostit în plenul Parlamentului European

 

Domnule președinte,

Domnule comisar,

In primul rând, doresc să mulțumesc colegilor din Parlamentul European, raportorilor din umbra și celorlalți deputați care au contribuit la definitivarea acestui raport.

In al doilea rând, subliniez colaborarea extrem de bună cu reprezentanții Comisiei Europene și ai Consiliului, în cadrul negocierilor  pentru ajungerea la un consens asupra conținutului regulamentului pe care îl vom adopta.

Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc consilierilor din ECON  pentru sprijinul calificat pe care mi l-au acordat pe întreg parcursul al acestui raport.

Programul FISCALIS este cel mai important instrument european pentru întărirea cooperării autorităților fiscale din statele membre, în scopul protejării intereselor financiare ale plătitorilor de impozite, ale statelor membre și ale Uniunii. 

Pentru perioada 2014-2020, programul FISCALIS va dispune de un buget de 223,4 milioane euro.

Programul FISCALIS este focalizat pe două mari obiective:

  1. Operarea și îmbunătățirea funcționării sistemului informațional european în domeniul impozitelor și taxelor, inclusiv a schimbului de informații între autoritățile fiscale din statele membre;
  2. Promovarea celor mai bune practici in domeniul administrării sistemelor fiscale, prin schimburi de experiență, pregătirea personalului, întărirea capacității administrative, efectuarea de controale fiscale bilaterale și multilaterale, reducerea poverii generate de administrarea impozitelor și taxelor.

Schimbul de informații și cooperarea între autoritățile fiscale din statele membre se va referi în special la taxa pe valoarea adăugată, accize , dar și la orice alte impozite și taxe care sunt relevante pentru buna funcționare a pieței unice și cooperarea administrativă.

Prin munca constructiva a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene, am reușit ca noul program FISCALIS 2014-2020 să reflecte preocuparea majoră a cetățenilor europeni și  a guvernelor , respectiv centrarea acestui program pe lupta împotriva evaziunii fiscale, a fraudei fiscale și a planificării fiscale agresive.  Este dorința legitimă a cetățenilor europeni, ca firme și indivizi să nu folosească avantajele pieței unice pentru a se eschiva de la plata impozitelor și taxelor datorate statelor membre, în care sunt rezidenți fiscali.

Combaterea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale, a planificării fiscale agresive va reprezenta și conținutul principal al cooperării cu țări terțe, în cadrul FISCALIS 2014-2020.

Folosesc acest prilej, pentru a saluta eforturile făcute de către Comisia Europeană pentru încheierea de acorduri cu țări terțe, în vederea schimbului reciproc de informații cu privire la veniturile realizate în aceste țări de către rezidenții fiscali din statele membre ale Uniunii.

Este inadmisibil să tolerăm în continuare ca unii cetățeni și firme, rezidenți fiscali în statele membre, să nu declare veniturile obținute în țari terțe pentru a fi supuse impozitării, în conformitate cu legile fiscale ale statelor membre.

Pentru ca programul FISCALIS să își atingă obiectivele și să protejeze interesele financiare ale Uniunii și ale plătitorilor de impozite și taxe, proiectul de regulament prevede introducerea unui sistem clar și transparent de monitorizare și evaluare a implementării și a impactului acestui program, bazat pe indicatori calitativi și cantitativi.

  În fiecare an, Comisia Europeană, împreună cu statele membre vor analiza modul în care a fost îndeplinit programul de lucru pe anul precedent și vor aproba programul de lucru pe anul viitor.  De asemenea, se prevede ca participanții la program să dispună de calificările necesare, inclusiv cunoașterea limbilor străine.

Cheltuielile pentru administrarea acestui program nu vor putea depăși 5 la suta din suma totală alocată programului.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar