Legislaţie privind standarde contabile, raportare financiarǎ şi audit 2014-2020


Astǎzi, 6/11/2013, a avut loc trilogul pe raportul privind suportul pentru activitǎţile de raportare financiarǎ şi audit pentru perioada 2014-2020, unde raportor este Theodor Stolojan. Întâlnirea cu Consiliul şi Comisia a adus progrese în domeniul reglementǎrii activitǎţilor contabile, de raportare financiare şi audit, în special privind standardele contabile.  

 

Acurateţea şi relevanţa standardelor influenţeazǎ calitatea investiţiilor şi înregistrarea corectǎ a rezultatelor. Standardele IFRS/IAS cum ar fi  prudenţa, "imaginea fidelǎ" , profitul nerealizat înca, şi altele,  nu mai sunt în prim planul vocabularului contabil. Nici EFRAG, prin grupul sǎu tehnic de lucru, nu a sesizat în timp util problemele existente şi astfel piaţa de capital şi economia realǎ au cunoscut şi creat o serie de dificultǎţi.  

 

Raportul are în vedere finanţarea adecvatǎ a organizaţiilor ce scriu, verificǎ, revizuie şi promoveazǎ standardele contabile pentru UE şi alte aproximativ 100 de state, cât şi o sincronizare mai bunǎ, ca timp, între studiile de impact ale Comisiei şi activitatea legislativǎ a Parlamentului European. 

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar