Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2014


Realizarea obiectivelor prevăzute prin politicile europene, buna funcționare a instituțiilor și mecanismelor europene depind de modul în care bugetul pe anul 2014 asigură resursele financiare necesare. Este însă regretabil că statele membre, în cadrul Consiliului nu au ajuns încă la un acord pentru acoperirea golului de resure creat în anul 2013. Uniunea Europeană are nevoie de acest acord în cel mai scurt timp. Orice întârziere începe să provoace dereglări în aplicarea politicilor europene și în funcționarea instituțiilor europene și pune sub semnul întrebării întregul buget pe anul 2014.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar