Votul la raportul pe standarde contabile, raportare financiarǎ şi audit 2014-2020


În ședința sa din 24 septembrie 2013, Comisia pentru probleme economice și monetare a Parlamentului European a aprobat Raportul dlui Theodor Stolojan cu privire la programul Uniunii Europene pentru susținerea activităților în domeniul raportării financiare și al auditului, în perioada 2014-2020.  Din 44 de deputați prezenți, 43 au votat in favoarea raportului, iar unul s-a abținut.  Urmează negocierile cu Consiliul și Comisia Europeană, iar, în final , votul în plenul Parlamentului European.

Prin acest raport, europarlamentarii doresc să obțină îmbunătățirea sistemelor de guvernanță ale organizațiilor care stabilesc standardele internaționale de raportare financiară, precum și reflectarea în aceste standarde a principiilor europene de contabilitate și, în primul rând, a celui de prudență.   În acest fel, europarlamentarii răspund îngrijorărilor investitorilor europeni cu privire la rolul pe care actualele standarde de contabilitate și de raportare financiară l-au avut în favorizarea cauzelor care au determinat criza financiară, precum și la neconcordanțele  apărute între reglementările europene și noul cadrul conceptual care va sta la baza elaborării viitoarelor standarde de raportare financiară.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar