Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) - Membru

Parlamentul European joacă un rol major în stabilirea agendei politice europene, iar Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON) joacă un rol-cheie în activitatea Parlamentului. Aceasta este responsabilă de chestiuni precum politicile economică şi monetară ale UE, politica fiscală şi cea din domeniul concurenţei, libera circulaţie a capitalurilor şi reglementarea serviciilor financiare (bănci, asigurări, fonduri de pensii, gestionarea activelor/fondurilor, contabilitate, sisteme monetare şi financiare internaţionale etc.). Mai mult decât atât, având în vedere că cea mai mare parte a activităţii Parlamentului se desfăşoară la nivel de comisie, ECON are cea mai intensă activitate parlamentară în aceste domenii economice şi monetare cheie. Comisia ECON se situează astfel în centrul activităţii Parlamentului în ceea ce priveşte actuala criză economică şi financiară, ceea ce conferă acestei comisii o influenţă semnificativă asupra agendei politice, atât la nivelul UE, cât şi la nivel internaţional.

În ceea ce priveşte politicile monetare ale Uniunii şi funcţionarea UEM şi a sistemului monetar european, responsabilitatea BCE faţă de Parlament joacă un rol-cheie, deoarece aceasta contrabalansează în mare măsură independenţa Băncii Centrale.

Comisia ECON joacă un rol important în elaborarea legislaţiei UE, deoarece Parlamentul este, alături de Consiliu, colegislatorul Uniunii în majoritatea domeniilor de politică europene. Dreptul european determină adesea dreptul naţional şi reglementările din statele membre, în special în materie de servicii financiare şi, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în domeniul guvernanţei economice europene. Acest lucru le permite membrilor ECON să contribuie la elaborarea legislaţiei europene în aceste domenii importante de politică europeană.

 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) - supleant

Comisia ITRE își axeazǎ activitatea pe patru domenii prioritare, reindustrializarea fiind obiectivul său general

În primul rând, trebuie să ne asigurăm că UE dispune de un cadru juridic și economic care să permită sectorului industrial european să devină mai inovator. Acest fapt va necesita adaptarea și mobilizarea programelor UE în domeniul cercetării, dezvoltării și educației pentru a răspunde în mod eficient nevoilor reale ale industriei.

În al doilea rând, politicile UE trebuie să sprijine dezvoltarea și creșterea întreprinderilor mici și mijlocii europene. Sprijinirea consolidării IMM-urilor privește atât finanțarea, cât și transparența programelor de cercetare, sistemele de formare pentru dezvoltarea competențelor și legislația fiscală.

Cea de a treia prioritate este de a construi o adevărată piață digitală europeană. Aceasta are în vedere avantajele de scară ale unei piețe europene pentru a reduce costurile și a stimula capacitatea de inovare a întreprinderilor din Europa. Atât Comisia ITRE, cât și Parlamentul în ansamblu dispun de o experiență foarte solidă în acest domeniu - și vom merge mai departe, adoptând noi acte legislative.

În cele din urmă, însă poate cel mai important lucru, exploatarea întregului potențial al politicii comune a UE în domeniul energiei va fi o prioritate fundamentală pentru noi. Economia noastră poate să devină competitivă la nivel global și putem evita declinul economic doar dacă dispunem de surse sigure de energie.

Obiectivul nostru este să readucem economia europeană înapoi pe calea creșterii economice, într-un mod sustenabil. Dorința noastră este să îmbunătățim condițiile de viață în Europa.

 

Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală  (PANA) - supleant

Ca urmare a Panama Papers , Parlamentul European a decis , la 8 iunie 2016, pentru a stabili o comisie de anchetă pentru a investiga presupusa aplicare defectuasǎ a dreptului UE, spălarea de bani și evaziunea fiscală (comisia PANA).

 

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar