Rapoarte

I. Raportor al Parlamentului European
 1. PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al PE și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020
 2. RAPORT referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de acțiune pentru impozitare în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Fiscalis 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1482/2007/CE
 3. RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE și 2006/48/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar
 4. RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte măsuri

II. Raportor de opinie al Comisiei parlamentare (ECON)
 1. AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei 2008/48/CE privind creditele de consum
 2. AVIZ referitor la măsuri provizorii propuse pentru înghețarea și dezvăluirea activelor debitorilor în cazurile transfrontaliere

III. Raportor al grupului politic PPE (shadow rapporteur)
 1. Propunere de Regulament al PE și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană 
 2. Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene
 3. Propunere de rezoluție a PE referitoare la Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare: lecții învățate și perspective de viitor (2009/2149(INI))

IV. Propuneri de rezoluție
 1. Propunere de rezoluţie referitoare la criza din sectorul siderurgic
 2. Propunere comună de rezoluţie referitoare la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării
 3. Propunere comună de rezoluţie referitoare la o strategie europeană pentru regiunea Dunării
 4. Propunere de rezoluţie referitoare la incendiile forestiere din vara lui 2009

Galerie foto

 • Theodor Stolojan
 • Theodor Stolojan
 • Theodor Stolojan
 • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar