Interventii in plen

Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2015 - Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții
Doamnă președintă, ambele rapoarte arată activitatea bună a Băncii Europene de Investiții, iar rolul acestei bănci în lansarea proiectului Juncker a fost remarcabil. Susțin recomandările din ambele rapoarte, ca Banca să acționeze mai mult pentru accelerarea convergenței între statele membre și între regiunile din aceste state membre. În acest sens, consider că Banca trebuie să acorde mai multe...
Situația celei de a doua revizuiri a programului de ajustare economică pentru Grecia
Din nou, Grecia se află pe muchie de cuțit cu datoria sa externă scadentă în iulie 2017, în lipsa unei înțelegeri cu Fondul Monetar Internațional, Fondul European pentru Stabilitate și Comisia Europeană. Această situație se repetă cu insistență în utimii ani. Cauza este una foarte clară: creditorii nu vor să-și asume partea lor de responsabilitate pentru faptul că au permis ca datoria externă a...
Fondurile de piață monetară
Domnule președinte, într-adevăr, aceste fonduri monetare de pe piețele monetare reprezentau, până nu demult, o parte extrem de importantă a ceea ce noi denumeam sistemul financiar din umbră și ele au un rol deosebit în gestionarea disponibilităților bănești pe termen scurt pe care le au nu numai firmele, dar și alte instituții financiare și cetățenii. Aceste fonduri trebuie să îndeplinească, în...
Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare
Domnule președinte, voi susține acest proiect de regulament, așa cum voi susține orice măsură care contribuie la creșterea aportului pieței de capital, la finanțarea companiilor prin emiterea de acțiuni sau obligațiuni.

Prospectele pentru investitori ar trebui să răspundă la trei cerințe: să asigure informația necesară investitorilor, în al doilea rând să nu devină o...

Acțiuni ulterioare recomandărilor TAXE și informații actualizate privind reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită (impozitarea întreprinderilor)
Domnule președinte, apreciez și eu eforturile făcute de către Comisie și Consiliu pentru a pregăti legislația necesară combaterii evaziunii fiscale și a spălării banilor. Urgența acestei legislații este dată de faptul că statele membre ale Uniunii pierd încă, după unele estimări, 10 % din produsul intern brut, venituri care ar trebui să intre la bugetele acestor state membre.

Galerie foto

  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan
  • Theodor Stolojan

Arhiva

Calendar Parlamentar